„Všechny dobré rady jsou již v knihách napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.“ Pascal (1623 - 1662)
 


Assessment

Klíčem k úspěchu společností je kvalita jejich zaměstnanců. Jedním z nejdůležitějších předpokladů a priorit společnosti je proto vybrat správné spolupracovníky.

Trénink

V průběhu našich seminářů si účastníci osvojí nejdůležitější koncepty a praktické dovednosti související s vedením lidí a rozvojem jejich výkonnosti.

Rozvoj managementu

Kvalita managementu na všech úrovních je klíčovým faktorem úspěchu všech společností. Nabízíme Vám způsoby jeho rozvoje a zvyšování efektivnosti.

Program pro manažery všech úrovní řízení, projektové manažery a vedoucí týmů zaměřený na osvojení nejdůležitějších principů a dovedností pro efektivní řízení změn v organizaci.

Hlavní koncepty a praktické dovednosti:

 • Strategické myšlení a jeho význam
 • Psychologie řízení změny
 • Přizpůsobení se změnám
 • Nejčastější překážky a chyby při řízení změn
 • Hlavní kroky v procesu řízení změny
  • Vyvolání vědomí naléhavosti změnu uskutečnit
  • Sestavení koalice schopné změny prosadit
  • Důležitost přitažlivé vize a jak ji formulovat
  • Cíle, priority a hlavní strategie
  • Zapojení a motivace spolupracovníků uvnitř i vně organizace
  • Strategie rychlých vítězství
  • Využití výsledků a podpora dalších změn
  • Zakotvení nových přístupů do firemní kultury
 • Procesně projektové řízení procesu změny

Chci vědět více...