„Všechny dobré rady jsou již v knihách napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.“ Pascal (1623 - 1662)
 


Assessment

Klíčem k úspěchu společností je kvalita jejich zaměstnanců. Jedním z nejdůležitějších předpokladů a priorit společnosti je proto vybrat správné spolupracovníky.

Trénink

V průběhu našich seminářů si účastníci osvojí nejdůležitější koncepty a praktické dovednosti související s vedením lidí a rozvojem jejich výkonnosti.

Rozvoj managementu

Kvalita managementu na všech úrovních je klíčovým faktorem úspěchu všech společností. Nabízíme Vám způsoby jeho rozvoje a zvyšování efektivnosti.

Program pro obchodní a marketingové manažery a vrcholové manažerské týmy

Hlavní koncepty a praktické dovednosti:

 • Podnikatelské plánování, jeho význam a nejčastější chyby při plánování a realizaci
 • Podnikatelská vize a poslání, hlavní cíle pro období 1-3 let
 • Zmapování trhu: velikost, struktura (segmentace) a vývojové trendy
 • Konkurenční pozice a konkurenční výhoda
 • Identifikace hlavních zákaznických skupin a skutečná znalost jejich potřeb a očekávání
 • SWOT analýza ve vztahu k zákazníkům, konkurenci a vnějšímu prostředí
 • Ucelené marketingové strategie pro prioritní segmenty
 • Prodejní plán: hodnota, množství, prodejní mix výrobků a služeb
 • Produktivita a využití hlavních zdrojů (lidé, čas, peníze)
 • Finanční plán a růst zisku
 • Záložní plán pro případ nepříznivého vývoje (Contingency plan)

Chci vědět více...