„Všechny dobré rady jsou již v knihách napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.“ Pascal (1623 - 1662)
 


Assessment

Klíčem k úspěchu společností je kvalita jejich zaměstnanců. Jedním z nejdůležitějších předpokladů a priorit společnosti je proto vybrat správné spolupracovníky.

Trénink

V průběhu našich seminářů si účastníci osvojí nejdůležitější koncepty a praktické dovednosti související s vedením lidí a rozvojem jejich výkonnosti.

Rozvoj managementu

Kvalita managementu na všech úrovních je klíčovým faktorem úspěchu všech společností. Nabízíme Vám způsoby jeho rozvoje a zvyšování efektivnosti.

Jsme různí, a to je dobře. Pokud porozumíme sobě a budeme respektovat osobní styl druhých, lépe se budeme soustředit na využití předností každého z nás.“

Cíle kurzu:

Pochopit a respektovat pracovní styl různých typů osobností:

 • Nové perspektivy, které Vám pomohou zvýšit Vaší osobní úspěšnost
 • Příležitost zamyslet se nad svým vlastním stylem chování
 • Zlepšit komunikaci a spolupráci s ostatními

Termín:

 • Úterý 17.6.

Místo konání:

 • Praha

Cíová skupina:

 • Manažeři
 • Prodejci
 • Úředníci
 • Všichni ti, kdo často přicházejí do kontaktu s různými typy lidí a kdo chtějí lépe poznat sebe sama a přitom efektivně jednat s druhými v různých situacích

Struktura kurzu:

 • Pracovní a komunikační styl hlavních typů osobností

 • Silné stránky vlastního stylu
 • Tendence chování jednotlivých typů osobností

Online Přihláška